Om alle inhoud te kunnen zien hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig.

Startpagina informatie over de kerk De glasinlood ramen Predikanten vanaf 1600 Foto's met informatie kerkdiensten 2018-2019 Contact wijkberichten januari - februari wijkberichten maart - april 

informatie over de kerk

het orgel

de bouw van de kerk

We laten u de binnenzijde van de kerk zien met allereerst het orgel

Het orgel is gebouwd in 1905 door de bekende Utrechtse orgelbouwer M.Maarschalkerkweerd. Bij de oplevering had het fl 3.200,- gekost. Het werd door de organiste mej.M.E.Gerlings op 2 juli van dat jaar in gebruik genomen. Zij heeft het orgel aan de kerk geschonken. Het instrument is, geheel in de sfeer van de bouwtijd, romantisch van dispositie. dwz, dat er in het orgel een aantal registers staan die zacht en strijkend van toon zijn, als bv een viool of een fluit. Ook de intonatie, het klankbeeld van het orgel is rond en zingend. Toch is het door een aantal dragende registers en goede combinatiemogelijkheden zeer geschikt om krachtig de gemeente gezangen te begeleiden. Het is een bijzonder orgel omdat de katholieke firma Maarschalkerweerd voornamelijk orgels voor katholieke kerken heeft gebouwd.Er zijn vele registers in het orgel en die bestaan uit 56 pijpen in de lengte van 2,5 meter tot 20 centimeter. Het voetpedaal heeft 2 registers.Bijna 50 jaar lang is het orgel door de firma Maarschalkerweerd (en opvolgers) onderhouden geweest. Aan het begin van de jaren '50 bleek dat een deel van de pijpen was aangetast door een soort tinpest.Ook waren er wat kleine lekkages in de windvoorziening, reparatie was wel kostbaar maar niet onoplosbaar. Aan het eind van de jaren'60 werd de kolenverwarming van de kerk vervangen door een oliegestookte hete-lucht-verwarming, voor de kerkgangers een hele verbetering maar voor het orgel de genadeklap! Al spoedig raakte het bovenwerk van het orgel onbespeelbaar en in de winter van 1968-1969 weigerde de organist er verder nog op te spelen. Orgelbouwers wilden het orgel wel repareren maar dit was zo kostbaar dat men besloot het orgel op te geven. Alle onderdelen werden gelukkig goed op de zolder opgeborgen. In december 1987 hebben een aantal vrijwilligers uit de kerk een inventarisatie gemaakt van wat er nog over was van het oorspronkelijke orgel en dat bleek mee te vallen. Er werd een reconstructieplan gemaakt hoe het orgel eventueel te herstellen zou zijn.Vanaf januari 1987 tot september 1989 is er door vrijwilligers aan het orgel gewerkt. De orgelbouwer H.Strubbe uit Vinkeveen heeft het orgel opnieuw gestemd, hieraan had hij wel een week werk!Op 15 oktober 1989 is het orgel weer officieel in gebruik genomen. In de zomer van 2000 zijn er nog enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Een uitgebreide informatie over het orgel, geschreven door M.Lindeman, is te vinden op www.orgelsite.nl (onder de W)

De huidige kerk is rond 1420 gebouwd als laat-gotische kruiskerk, gewijd aan St.Odulphus. Tijdens de tachtigjarige oorlog is het gebouw deels verwoest. De jonge hervormde gemeente heeft in 1609 een deel van het schip herbouwd en ingericht als kerk. De ruïne van het koor en de dwarsbeuken is in 1855 gesloopt. In 1937 is de kerk gerestaureerd en weer in laat-gotische stijl teruggebracht.Het 19e eeuwse interieur geeft de kerk een bijzondere sfeer. De kerk is gebouwd op staal, dwz een gemetselde fundering van ca 60 cm diep. De muren van de kerk zijn ca 40 cm dik en in steensverband gemetseld. Aan elke zijkant zijn vijf steunberen gemetseld om de kerk meer stabiliteit te geven. De steunberen dienen ook om de steunbalken -die het dak dragen- op te vangen. Het dakbeschot is van hout en met opnieuw verbeterde hollandse pannen gedekt. De pannen zijn deels vastge-schroefd en bij de toren van een pannenrek voorzien om te zorgen dat er geen pannen van het dak waaien. Tegen de oostzijde van de kerk is de consistorieruimte aangebouwd. De toren is ongeveer 30 meter hoog en boven in de toren hangen de klokken die electrisch worden aangedreven. Het zijn twee grote klokken. Daarnaast zijn er nog twee klokken geplaatst die uit de in 1980 gesloopte kerk "de Opgang" in Beverwijk komen. Deze twee klokken worden vanaf de begane grond met de hand bediend door middel van klokkentouwen.In de toren zitten galmgaten om het geluid van de klokken in de omgeving te laten klinken wanneer er een kerkdienst is of bij het overlijden van een lid van de kerk. U kunt wanneer u het wilt de toren beklimmen via de trappen.Momenteel is de kerk een Rijksmonument en dat houdt in dat alle veranderingen, verbeteringen en het onderhoud voorgelegd moeten worden aan de monumentencommissie. Die beoordeelt een en ander en verstrekt subsidie. .

Wanneer u op de foto rechts kijkt dan ziet u de preekstoel staan tegen de oostmuur van de kerk met links en rechts de muurborden met teksten.Op het linkerbord staan de eerste twee van de tien geboden,op het rechterbord staat de geloofsbelijdenis.

het orgel